Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

-103 740 Kč Profit celkově
-11.9% Zhodnocení
-120 SB Ranking
-79 545 Kč Profit celkově
-7.81% Zhodnocení
-120 SB Ranking
-82 085 Kč Profit celkově
-2.05% Zhodnocení
-120 SB Ranking
-160 075 Kč Profit celkově
-9.2% Zhodnocení
-127 SB Ranking
-195 050 Kč Profit celkově
-11.31% Zhodnocení
-131 SB Ranking
-103 950 Kč Profit celkově
-7.06% Zhodnocení
-132 SB Ranking
-295 260 Kč Profit celkově
-13.25% Zhodnocení
-133 SB Ranking
-185 120 Kč Profit celkově
-9.6% Zhodnocení
-134 SB Ranking
-92 365 Kč Profit celkově
-14.29% Zhodnocení
-135 SB Ranking
-72 115 Kč Profit celkově
-2.96% Zhodnocení
-138 SB Ranking
-166 700 Kč Profit celkově
-5.03% Zhodnocení
-143 SB Ranking
-163 660 Kč Profit celkově
-10.17% Zhodnocení
-155 SB Ranking
-254 805 Kč Profit celkově
-7.76% Zhodnocení
-216 SB Ranking
-387 495 Kč Profit celkově
-9.39% Zhodnocení
-240 SB Ranking
-207 610 Kč Profit celkově
-3.24% Zhodnocení
-447 SB Ranking
297
0 Kč
-103 740 Kč
50.00%
-11.90%
-120
0
750 Kč
443
0 Kč
-79 545 Kč
44.44%
-7.81%
-120
0
400 Kč
1143
0 Kč
-82 085 Kč
54.73%
-2.05%
-120
0
525 Kč
471
0 Kč
-160 075 Kč
39.43%
-9.20%
-127
0
625 Kč
345
-23 050 Kč
-195 050 Kč
49.84%
-11.31%
-131
0
500 Kč
539
0 Kč
-103 950 Kč
43.62%
-7.06%
-132
0
500 Kč
549
0 Kč
-295 260 Kč
28.54%
-13.25%
-133
0
625 Kč
549
0 Kč
-185 120 Kč
34.73%
-9.60%
-134
0
1 625 Kč
328
0 Kč
-92 365 Kč
46.56%
-14.29%
-135
0
425 Kč
986
0 Kč
-72 115 Kč
52.16%
-2.96%
-138
0
625 Kč
665
0 Kč
-166 700 Kč
50.23%
-5.03%
-143
0
500 Kč
454
0 Kč
-163 660 Kč
46.46%
-10.17%
-155
0
625 Kč
857
0 Kč
-254 805 Kč
41.55%
-7.76%
-216
0
625 Kč
882
0 Kč
-387 495 Kč
39.24%
-9.39%
-240
0
500 Kč
2661
0 Kč
-207 610 Kč
57.39%
-3.24%
-447
0
750 Kč

Statistiky servisů za 06/23

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

-11 100 Kč Profit celkově
-3.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
75 150 Kč Profit celkově
-13.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
-27 300 Kč Profit celkově
-8.67% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
-650 Kč Profit celkově
-45.67% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
9 655 Kč Profit celkově
-66.67% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
-47 645 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
29 685 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
-10 000 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
110 655 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
-0 SB Ranking 06/23
293 550 Kč Profit celkově
-22.64% Zhodnocení 06/23
-10.39 SB Ranking 06/23
154 775 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
96 100 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
221 600 Kč Profit celkově
-11.58% Zhodnocení 06/23
-12.01 SB Ranking 06/23
1 250 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
-4 800 Kč Profit celkově
-61.60% Zhodnocení 06/23
0 SB Ranking 06/23
0
-500 Kč
-11 100 Kč
50.00%
-3.00%
0
0
750 Kč
4
-1 500 Kč
75 150 Kč
50.00%
-13.00%
0
2
1 000 Kč
3
-1 500 Kč
-27 300 Kč
33.33%
-8.67%
0
0
750 Kč
7
-1 500 Kč
-650 Kč
33.33%
-45.67%
0
4
600 Kč
2
-2 000 Kč
9 655 Kč
0.00%
-66.67%
0
0
1 500 Kč
1
-5 000 Kč
-47 645 Kč
0.00%
-100.00%
0
0
750 Kč
1
-5 000 Kč
29 685 Kč
0.00%
-100.00%
0
0
1 250 Kč
1
-5 000 Kč
-10 000 Kč
0.00%
-100.00%
0
0
575 Kč
32
-5 500 Kč
110 655 Kč
0.00%
-100.00%
0
58
325 Kč
27
-8 000 Kč
293 550 Kč
41.18%
-22.64%
-10
10
475 Kč
1
-8 000 Kč
154 775 Kč
0.00%
-100.00%
0
2
850 Kč
2
-10 000 Kč
96 100 Kč
0.00%
-100.00%
0
0
800 Kč
34
-15 000 Kč
221 600 Kč
50.00%
-11.58%
-12
8
1 250 Kč
Stát
STS
13
-15 000 Kč
1 250 Kč
0.00%
-100.00%
0
2
500 Kč
0
-15 500 Kč
-4 800 Kč
20.00%
-61.60%
0
0
700 Kč