Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

1 003 425 Kč Profit celkově
10.16% Zhodnocení
2720 SB Ranking
2 182 175 Kč Profit celkově
12.24% Zhodnocení
2462 SB Ranking
105 680 Kč Profit celkově
14.19% Zhodnocení
944 SB Ranking
453 950 Kč Profit celkově
15.83% Zhodnocení
912 SB Ranking
284 330 Kč Profit celkově
5.06% Zhodnocení
773 SB Ranking
413 970 Kč Profit celkově
6.06% Zhodnocení
711 SB Ranking
319 980 Kč Profit celkově
14.8% Zhodnocení
700 SB Ranking
135 370 Kč Profit celkově
14.41% Zhodnocení
683 SB Ranking
368 930 Kč Profit celkově
4.78% Zhodnocení
605 SB Ranking
253 185 Kč Profit celkově
7.31% Zhodnocení
546 SB Ranking
235 700 Kč Profit celkově
7.99% Zhodnocení
531 SB Ranking
208 640 Kč Profit celkově
10.43% Zhodnocení
526 SB Ranking
79 310 Kč Profit celkově
21.46% Zhodnocení
507 SB Ranking
346 150 Kč Profit celkově
7.98% Zhodnocení
461 SB Ranking
210 525 Kč Profit celkově
17.65% Zhodnocení
424 SB Ranking
3316
35 845 Kč
1 003 425 Kč
60.21%
10.16%
2720
1
1 250 Kč
3572
168 250 Kč
2 182 175 Kč
39.55%
12.24%
2462
5
750 Kč
778
270 Kč
105 680 Kč
58.06%
14.19%
944
17
750 Kč
613
142 495 Kč
453 950 Kč
59.69%
15.83%
912
6
1 000 Kč
2250
33 375 Kč
284 330 Kč
58.47%
5.06%
773
5
475 Kč
1634
-11 950 Kč
413 970 Kč
59.92%
6.06%
711
1
750 Kč
670
115 385 Kč
319 980 Kč
44.84%
14.80%
700
3
750 Kč
515
14 530 Kč
135 370 Kč
60.57%
14.41%
683
3
1 000 Kč
2232
-91 800 Kč
368 930 Kč
49.18%
4.78%
605
2
750 Kč
1075
-13 450 Kč
253 185 Kč
56.21%
7.31%
546
0
650 Kč
916
65 110 Kč
235 700 Kč
57.76%
7.99%
531
0
550 Kč
644
-1 905 Kč
208 640 Kč
57.40%
10.43%
526
1
1 000 Kč
229
275 Kč
79 310 Kč
55.44%
21.46%
507
13
1 000 Kč
877
46 450 Kč
346 150 Kč
52.40%
7.98%
461
9
1 000 Kč
259
19 900 Kč
210 525 Kč
57.37%
17.65%
424
4
750 Kč

Statistiky servisů za 03/23

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

2 182 175 Kč Profit celkově
16.67% Zhodnocení 03/23
217.15 SB Ranking 03/23
453 950 Kč Profit celkově
37.27% Zhodnocení 03/23
602.13 SB Ranking 03/23
141 475 Kč Profit celkově
6.69% Zhodnocení 03/23
142.03 SB Ranking 03/23
319 980 Kč Profit celkově
19.46% Zhodnocení 03/23
204.3 SB Ranking 03/23
108 850 Kč Profit celkově
29.67% Zhodnocení 03/23
255.68 SB Ranking 03/23
114 190 Kč Profit celkově
22.08% Zhodnocení 03/23
199.68 SB Ranking 03/23
70 050 Kč Profit celkově
20.91% Zhodnocení 03/23
184.92 SB Ranking 03/23
235 700 Kč Profit celkově
20.93% Zhodnocení 03/23
104.74 SB Ranking 03/23
63 250 Kč Profit celkově
18.63% Zhodnocení 03/23
96.05 SB Ranking 03/23
47 400 Kč Profit celkově
15.05% Zhodnocení 03/23
81.5 SB Ranking 03/23
123 915 Kč Profit celkově
29.66% Zhodnocení 03/23
138.53 SB Ranking 03/23
63 500 Kč Profit celkově
26.19% Zhodnocení 03/23
100.35 SB Ranking 03/23
210 525 Kč Profit celkově
29.70% Zhodnocení 03/23
92.07 SB Ranking 03/23
68 940 Kč Profit celkově
34.16% Zhodnocení 03/23
106.03 SB Ranking 03/23
284 330 Kč Profit celkově
16.10% Zhodnocení 03/23
123.16 SB Ranking 03/23
313
172 000 Kč
2 182 175 Kč
26.11%
16.67%
217
5
750 Kč
103
165 000 Kč
453 950 Kč
67.39%
37.27%
602
6
1 000 Kč
299
96 500 Kč
141 475 Kč
59.71%
6.69%
142
13
1 000 Kč
151
85 500 Kč
319 980 Kč
48.06%
19.46%
204
3
750 Kč
60
84 500 Kč
108 850 Kč
67.27%
29.67%
255
3
850 Kč
76
82 000 Kč
114 190 Kč
71.64%
22.08%
199
2
500 Kč
67
70 000 Kč
70 050 Kč
68.97%
20.91%
184
0
500 Kč
82
50 000 Kč
235 700 Kč
61.22%
20.93%
104
0
550 Kč
85
47 500 Kč
63 250 Kč
60.00%
18.63%
96
1
500 Kč
71
47 500 Kč
47 400 Kč
55.74%
15.05%
81
8
500 Kč
58
43 000 Kč
123 915 Kč
69.23%
29.66%
138
4
750 Kč
44
39 000 Kč
63 500 Kč
62.16%
26.19%
100
0
1 000 Kč
27
35 000 Kč
210 525 Kč
73.91%
29.70%
92
4
750 Kč
Stát
STS
56
34 500 Kč
68 940 Kč
41.67%
34.16%
106
0
500 Kč
88
33 000 Kč
284 330 Kč
66.67%
16.10%
123
5
475 Kč