Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

1 348 160 Kč Profit celkově
10.97% Zhodnocení
3803 SB Ranking
440 525 Kč Profit celkově
29.53% Zhodnocení
1656 SB Ranking
772 270 Kč Profit celkově
6.18% Zhodnocení
1268 SB Ranking
426 730 Kč Profit celkově
5.49% Zhodnocení
1194 SB Ranking
125 505 Kč Profit celkově
36.33% Zhodnocení
1089 SB Ranking
124 695 Kč Profit celkově
9.89% Zhodnocení
906 SB Ranking
434 225 Kč Profit celkově
5.69% Zhodnocení
595 SB Ranking
321 150 Kč Profit celkově
9.05% Zhodnocení
477 SB Ranking
248 945 Kč Profit celkově
13.63% Zhodnocení
463 SB Ranking
192 450 Kč Profit celkově
10.89% Zhodnocení
324 SB Ranking
179 050 Kč Profit celkově
10.59% Zhodnocení
284 SB Ranking
78 930 Kč Profit celkově
9.6% Zhodnocení
204 SB Ranking
102 570 Kč Profit celkově
2.54% Zhodnocení
203 SB Ranking
72 535 Kč Profit celkově
17.37% Zhodnocení
163 SB Ranking
94 090 Kč Profit celkově
6.01% Zhodnocení
148 SB Ranking
4146
16 150 Kč
1 348 160 Kč
61.01%
10.97%
3803
1
1 250 Kč
400
21 740 Kč
440 525 Kč
64.57%
29.53%
1656
1
1 500 Kč
3069
32 225 Kč
772 270 Kč
55.43%
6.18%
1268
0
1 000 Kč
3155
-8 115 Kč
426 730 Kč
58.59%
5.49%
1194
2
475 Kč
163
21 750 Kč
125 505 Kč
71.52%
36.33%
1089
4
1 500 Kč
1192
-1 940 Kč
124 695 Kč
57.55%
9.89%
906
1
450 Kč
1554
-5 200 Kč
434 225 Kč
56.70%
5.69%
595
4
1 250 Kč
715
125 Kč
321 150 Kč
56.76%
9.05%
477
0
1 250 Kč
416
15 200 Kč
248 945 Kč
55.14%
13.63%
463
1
750 Kč
357
62 900 Kč
192 450 Kč
60.18%
10.89%
324
0
1 250 Kč
338
24 200 Kč
179 050 Kč
57.37%
10.59%
284
0
550 Kč
293
0 Kč
78 930 Kč
56.47%
9.60%
204
8
1 250 Kč
1402
4 180 Kč
102 570 Kč
52.91%
2.54%
203
0
500 Kč
103
20 270 Kč
72 535 Kč
55.56%
17.37%
163
0
500 Kč
434
0 Kč
94 090 Kč
47.01%
6.01%
148
2
1 000 Kč

Statistiky servisů za 07/24

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

772 270 Kč Profit celkově
34.54% Zhodnocení 07/24
205.15 SB Ranking 07/24
321 150 Kč Profit celkově
12.55% Zhodnocení 07/24
62.02 SB Ranking 07/24
40 070 Kč Profit celkově
51.07% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
125 505 Kč Profit celkově
63.97% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
179 050 Kč Profit celkově
49.33% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
36 400 Kč Profit celkově
28.40% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
24 400 Kč Profit celkově
27.54% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
-45 700 Kč Profit celkově
30.10% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
12 045 Kč Profit celkově
12.32% Zhodnocení 07/24
40.21 SB Ranking 07/24
192 450 Kč Profit celkově
5.58% Zhodnocení 07/24
17 SB Ranking 07/24
13 750 Kč Profit celkově
1.44% Zhodnocení 07/24
11.93 SB Ranking 07/24
-26 730 Kč Profit celkově
11.80% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
8 705 Kč Profit celkově
56.16% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
-23 060 Kč Profit celkově
12.02% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
6 760 Kč Profit celkově
7.30% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
37
43 000 Kč
772 270 Kč
63.64%
34.54%
205
0
1 000 Kč
55
37 500 Kč
321 150 Kč
57.89%
12.55%
62
0
1 250 Kč
12
26 500 Kč
40 070 Kč
90.91%
51.07%
0
0
750 Kč
21
22 000 Kč
125 505 Kč
92.86%
63.97%
0
4
1 500 Kč
9
22 000 Kč
179 050 Kč
75.00%
49.33%
0
0
550 Kč
16
21 500 Kč
36 400 Kč
73.33%
28.40%
0
1
500 Kč
13
18 000 Kč
24 400 Kč
75.00%
27.54%
0
0
1 000 Kč
10
15 000 Kč
-45 700 Kč
70.00%
30.10%
0
0
500 Kč
42
13 000 Kč
12 045 Kč
58.33%
12.32%
40
2
600 Kč
43
12 000 Kč
192 450 Kč
51.16%
5.58%
17
0
1 250 Kč
156
11 000 Kč
13 750 Kč
53.02%
1.44%
11
6
750 Kč
15
9 000 Kč
-26 730 Kč
66.67%
11.80%
0
0
500 Kč
7
8 500 Kč
8 705 Kč
80.00%
56.16%
0
2
500 Kč
22
8 000 Kč
-23 060 Kč
68.75%
12.02%
0
1
500 Kč
21
7 500 Kč
6 760 Kč
55.00%
7.30%
0
0
1 000 Kč