Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

658 765 Kč Profit celkově
9.86% Zhodnocení
1729 SB Ranking
1 235 975 Kč Profit celkově
12.96% Zhodnocení
1542 SB Ranking
349 070 Kč Profit celkově
6.01% Zhodnocení
649 SB Ranking
124 670 Kč Profit celkově
10.77% Zhodnocení
574 SB Ranking
214 115 Kč Profit celkově
4.7% Zhodnocení
557 SB Ranking
249 105 Kč Profit celkově
7.48% Zhodnocení
540 SB Ranking
309 610 Kč Profit celkově
5.39% Zhodnocení
517 SB Ranking
10 025 Kč Profit celkově
58.97% Zhodnocení
485 SB Ranking
152 755 Kč Profit celkově
8.86% Zhodnocení
435 SB Ranking
183 255 Kč Profit celkově
3.7% Zhodnocení
343 SB Ranking
253 650 Kč Profit celkově
9.64% Zhodnocení
339 SB Ranking
55 895 Kč Profit celkově
14.83% Zhodnocení
298 SB Ranking
40 055 Kč Profit celkově
36.58% Zhodnocení
293 SB Ranking
145 145 Kč Profit celkově
5.84% Zhodnocení
290 SB Ranking
82 150 Kč Profit celkově
25.05% Zhodnocení
233 SB Ranking
2248
-970 Kč
658 765 Kč
58.70%
9.86%
1729
1
1 000 Kč
1919
101 400 Kč
1 235 975 Kč
42.71%
12.96%
1542
11
750 Kč
1848
-21 320 Kč
349 070 Kč
48.81%
6.01%
649
0
750 Kč
792
8 325 Kč
124 670 Kč
49.12%
10.77%
574
0
500 Kč
1811
-7 050 Kč
214 115 Kč
56.76%
4.70%
557
0
475 Kč
1042
-21 255 Kč
249 105 Kč
55.76%
7.48%
540
0
650 Kč
1414
850 Kč
309 610 Kč
57.61%
5.39%
517
1
625 Kč
26
10 025 Kč
10 025 Kč
76.92%
58.97%
485
0
1 250 Kč
705
0 Kč
152 755 Kč
53.48%
8.86%
435
0
750 Kč
1381
1 270 Kč
183 255 Kč
60.32%
3.70%
343
0
800 Kč
526
19 100 Kč
253 650 Kč
50.76%
9.64%
339
0
1 250 Kč
231
32 165 Kč
55 895 Kč
57.64%
14.83%
298
2
500 Kč
47
40 055 Kč
40 055 Kč
64.44%
36.58%
293
2
750 Kč
778
-2 440 Kč
145 145 Kč
53.57%
5.84%
290
7
850 Kč
73
53 590 Kč
82 150 Kč
65.28%
25.05%
233
1
400 Kč

Statistiky servisů za 08/22

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

102 795 Kč Profit celkově
16.83% Zhodnocení 08/22
183.92 SB Ranking 08/22
1 235 975 Kč Profit celkově
17.57% Zhodnocení 08/22
91.49 SB Ranking 08/22
38 150 Kč Profit celkově
29.57% Zhodnocení 08/22
106 SB Ranking 08/22
32 515 Kč Profit celkově
50.10% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
349 070 Kč Profit celkově
56.33% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
21 175 Kč Profit celkově
10.86% Zhodnocení 08/22
37.3 SB Ranking 08/22
-41 805 Kč Profit celkově
24.77% Zhodnocení 08/22
56.53 SB Ranking 08/22
40 055 Kč Profit celkově
31.32% Zhodnocení 08/22
114.24 SB Ranking 08/22
7 365 Kč Profit celkově
24.84% Zhodnocení 08/22
82.31 SB Ranking 08/22
183 255 Kč Profit celkově
17.15% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
76 155 Kč Profit celkově
22.83% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
-13 010 Kč Profit celkově
37.61% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
-98 785 Kč Profit celkově
151.50% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
658 765 Kč Profit celkově
8.33% Zhodnocení 08/22
37.45 SB Ranking 08/22
46 150 Kč Profit celkově
34.38% Zhodnocení 08/22
0 SB Ranking 08/22
136
92 000 Kč
102 795 Kč
57.63%
16.83%
183
25
750 Kč
80
66 000 Kč
1 235 975 Kč
42.67%
17.57%
91
11
750 Kč
60
38 000 Kč
38 150 Kč
59.26%
29.57%
106
7
750 Kč
25
27 500 Kč
32 515 Kč
75.00%
50.10%
0
1
645 Kč
8
25 500 Kč
349 070 Kč
77.78%
56.33%
0
0
750 Kč
46
21 000 Kč
21 175 Kč
62.50%
10.86%
37
6
600 Kč
40
19 000 Kč
-41 805 Kč
48.39%
24.77%
56
5
500 Kč
27
18 500 Kč
40 055 Kč
68.00%
31.32%
114
2
750 Kč
36
18 500 Kč
7 365 Kč
62.50%
24.84%
82
3
500 Kč
20
17 000 Kč
183 255 Kč
70.00%
17.15%
0
0
800 Kč
23
16 500 Kč
76 155 Kč
61.11%
22.83%
0
1
1 225 Kč
36
15 500 Kč
-13 010 Kč
50.00%
37.61%
0
0
1 225 Kč
2
15 000 Kč
-98 785 Kč
100.00%
151.50%
0
0
450 Kč
62
15 000 Kč
658 765 Kč
58.33%
8.33%
37
1
1 000 Kč
9
14 000 Kč
46 150 Kč
75.00%
34.38%
0
1
900 Kč