Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

-4 950 Kč Profit celkově
-33% Zhodnocení
0 SB Ranking
-9 950 Kč Profit celkově
-49.75% Zhodnocení
0 SB Ranking
-1 450 Kč Profit celkově
-0.59% Zhodnocení
-1 SB Ranking
-26 000 Kč Profit celkově
-30.23% Zhodnocení
-3 SB Ranking
-109 375 Kč Profit celkově
-32.94% Zhodnocení
-16 SB Ranking
-44 650 Kč Profit celkově
-22.9% Zhodnocení
-16 SB Ranking
-21 080 Kč Profit celkově
-10.04% Zhodnocení
-19 SB Ranking
-57 735 Kč Profit celkově
-24.57% Zhodnocení
-20 SB Ranking
-23 060 Kč Profit celkově
-6.61% Zhodnocení
-28 SB Ranking
-26 730 Kč Profit celkově
-1.73% Zhodnocení
-29 SB Ranking
-65 200 Kč Profit celkově
-13.04% Zhodnocení
-30 SB Ranking
-55 800 Kč Profit celkově
-14.78% Zhodnocení
-31 SB Ranking
-53 650 Kč Profit celkově
-11.92% Zhodnocení
-33 SB Ranking
-25 850 Kč Profit celkově
-3.17% Zhodnocení
-34 SB Ranking
-38 495 Kč Profit celkově
-4.3% Zhodnocení
-38 SB Ranking
3
-4 950 Kč
-4 950 Kč
33.33%
-33.00%
0
0
500 Kč
Stát
88
4
-9 950 Kč
-9 950 Kč
25.00%
-49.75%
0
0
500 Kč
53
-1 750 Kč
-1 450 Kč
50.98%
-0.59%
-1
0
500 Kč
36
-5 500 Kč
-26 000 Kč
8.33%
-30.23%
-3
0
500 Kč
135
-17 125 Kč
-109 375 Kč
12.88%
-32.94%
-16
0
500 Kč
39
-44 650 Kč
-44 650 Kč
41.03%
-22.90%
-16
0
750 Kč
57
3 900 Kč
-21 080 Kč
48.15%
-10.04%
-19
0
500 Kč
69
-57 735 Kč
-57 735 Kč
28.79%
-24.57%
-20
3
1 000 Kč
97
7 105 Kč
-23 060 Kč
56.52%
-6.61%
-28
1
500 Kč
311
-22 750 Kč
-26 730 Kč
57.88%
-1.73%
-29
0
500 Kč
100
-5 000 Kč
-65 200 Kč
35.00%
-13.04%
-30
0
500 Kč
76
-26 400 Kč
-55 800 Kč
46.58%
-14.78%
-31
0
1 500 Kč
90
2 250 Kč
-53 650 Kč
46.07%
-11.92%
-33
0
500 Kč
274
-36 960 Kč
-25 850 Kč
43.38%
-3.17%
-34
0
500 Kč
205
-5 000 Kč
-38 495 Kč
50.00%
-4.30%
-38
0
500 Kč

Statistiky servisů za 07/24

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

-4 950 Kč Profit celkově
-33.00% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
-26 000 Kč Profit celkově
-18.03% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
124 695 Kč Profit celkově
-24.56% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
-6 400 Kč Profit celkově
-42.67% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
107 300 Kč Profit celkově
-3.26% Zhodnocení 07/24
-6.05 SB Ranking 07/24
-109 375 Kč Profit celkově
-10.58% Zhodnocení 07/24
-2.53 SB Ranking 07/24
-18 150 Kč Profit celkově
-12.54% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
19 580 Kč Profit celkově
-100.00% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
-9 950 Kč Profit celkově
-49.75% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
23 960 Kč Profit celkově
-37.88% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
54 360 Kč Profit celkově
-47.60% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
70 000 Kč Profit celkově
-8.44% Zhodnocení 07/24
-9.79 SB Ranking 07/24
70 710 Kč Profit celkově
-11.35% Zhodnocení 07/24
-10.99 SB Ranking 07/24
-25 850 Kč Profit celkově
-53.85% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
434 225 Kč Profit celkově
-32.50% Zhodnocení 07/24
0 SB Ranking 07/24
3
-5 000 Kč
-4 950 Kč
33.33%
-33.00%
0
0
500 Kč
13
-5 500 Kč
-26 000 Kč
7.69%
-18.03%
0
0
500 Kč
7
-5 500 Kč
124 695 Kč
46.15%
-24.56%
0
1
450 Kč
3
-6 500 Kč
-6 400 Kč
33.33%
-42.67%
0
0
750 Kč
93
-7 000 Kč
107 300 Kč
38.10%
-3.26%
-6
0
1 000 Kč
26
-7 000 Kč
-109 375 Kč
15.38%
-10.58%
-2
0
500 Kč
25
-8 000 Kč
-18 150 Kč
38.46%
-12.54%
0
0
750 Kč
7
-8 500 Kč
19 580 Kč
0.00%
-100.00%
0
0
800 Kč
Stát
88
5
-10 000 Kč
-9 950 Kč
25.00%
-49.75%
0
0
500 Kč
8
-10 500 Kč
23 960 Kč
37.50%
-37.88%
0
0
500 Kč
13
-12 000 Kč
54 360 Kč
20.00%
-47.60%
0
0
750 Kč
51
-13 500 Kč
70 000 Kč
41.38%
-8.44%
-9
3
750 Kč
37
-17 000 Kč
70 710 Kč
46.67%
-11.35%
-10
0
500 Kč
26
-21 000 Kč
-25 850 Kč
8.33%
-53.85%
0
0
500 Kč
21
-26 000 Kč
434 225 Kč
37.50%
-32.50%
0
4
1 250 Kč