Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

123 915 Kč Profit celkově
29.68% Zhodnocení
391 SB Ranking
183 685 Kč Profit celkově
13.55% Zhodnocení
358 SB Ranking
108 850 Kč Profit celkově
31.1% Zhodnocení
338 SB Ranking
145 280 Kč Profit celkově
0.96% Zhodnocení
274 SB Ranking
174 705 Kč Profit celkově
4.13% Zhodnocení
270 SB Ranking
101 820 Kč Profit celkově
6.95% Zhodnocení
268 SB Ranking
159 870 Kč Profit celkově
14.92% Zhodnocení
265 SB Ranking
68 940 Kč Profit celkově
28.02% Zhodnocení
237 SB Ranking
163 350 Kč Profit celkově
6.31% Zhodnocení
222 SB Ranking
93 200 Kč Profit celkově
13.73% Zhodnocení
213 SB Ranking
22 130 Kč Profit celkově
15.58% Zhodnocení
210 SB Ranking
142 350 Kč Profit celkově
7.06% Zhodnocení
201 SB Ranking
106 325 Kč Profit celkově
10.39% Zhodnocení
196 SB Ranking
141 475 Kč Profit celkově
4.25% Zhodnocení
192 SB Ranking
70 050 Kč Profit celkově
20.91% Zhodnocení
184 SB Ranking
90
37 600 Kč
123 915 Kč
68.35%
29.68%
391
5
750 Kč
311
-350 Kč
183 685 Kč
57.43%
13.55%
358
1
750 Kč
73
79 550 Kč
108 850 Kč
67.65%
31.10%
338
3
850 Kč
5665
-59 260 Kč
145 280 Kč
49.17%
0.96%
274
34
325 Kč
1089
3 985 Kč
174 705 Kč
53.20%
4.13%
270
2
925 Kč
547
0 Kč
101 820 Kč
57.36%
6.95%
268
0
750 Kč
220
13 200 Kč
159 870 Kč
53.00%
14.92%
265
0
500 Kč
Stát
STS
113
37 330 Kč
68 940 Kč
35.71%
28.02%
237
0
500 Kč
520
25 900 Kč
163 350 Kč
55.85%
6.31%
222
0
1 250 Kč
177
44 200 Kč
93 200 Kč
58.72%
13.73%
213
0
1 250 Kč
139
8 270 Kč
22 130 Kč
63.91%
15.58%
210
3
500 Kč
408
-2 700 Kč
142 350 Kč
56.64%
7.06%
201
0
500 Kč
260
7 975 Kč
106 325 Kč
54.05%
10.39%
196
0
1 000 Kč
681
66 325 Kč
141 475 Kč
59.53%
4.25%
192
13
1 000 Kč
67
70 050 Kč
70 050 Kč
68.97%
20.91%
184
0
500 Kč

Statistiky servisů za 03/23

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

93 200 Kč Profit celkově
23.00% Zhodnocení 03/23
70.37 SB Ranking 03/23
1 003 425 Kč Profit celkově
19.75% Zhodnocení 03/23
102.12 SB Ranking 03/23
38 225 Kč Profit celkově
42.08% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
94 080 Kč Profit celkově
16.72% Zhodnocení 03/23
47.85 SB Ranking 03/23
54 150 Kč Profit celkově
23.67% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
-10 845 Kč Profit celkově
9.49% Zhodnocení 03/23
25.54 SB Ranking 03/23
32 575 Kč Profit celkově
8.32% Zhodnocení 03/23
68.31 SB Ranking 03/23
88 160 Kč Profit celkově
9.20% Zhodnocení 03/23
32.46 SB Ranking 03/23
48 000 Kč Profit celkově
8.78% Zhodnocení 03/23
25.51 SB Ranking 03/23
12 250 Kč Profit celkově
33.24% Zhodnocení 03/23
207.83 SB Ranking 03/23
135 370 Kč Profit celkově
28.83% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
14 650 Kč Profit celkově
22.54% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
346 150 Kč Profit celkově
6.60% Zhodnocení 03/23
18.28 SB Ranking 03/23
159 870 Kč Profit celkově
31.06% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
12 720 Kč Profit celkově
106.00% Zhodnocení 03/23
0 SB Ranking 03/23
28
32 000 Kč
93 200 Kč
60.71%
23.00%
70
0
1 250 Kč
50
29 000 Kč
1 003 425 Kč
68.00%
19.75%
102
1
1 250 Kč
13
27 500 Kč
38 225 Kč
38.46%
42.08%
0
0
750 Kč
31
25 000 Kč
94 080 Kč
67.74%
16.72%
47
0
625 Kč
27
21 500 Kč
54 150 Kč
70.59%
23.67%
0
2
1 000 Kč
55
20 500 Kč
-10 845 Kč
51.11%
9.49%
25
1
600 Kč
271
20 000 Kč
32 575 Kč
52.50%
8.32%
68
1
1 250 Kč
66
17 000 Kč
88 160 Kč
60.00%
9.20%
32
0
500 Kč
36
16 000 Kč
48 000 Kč
58.33%
8.78%
25
0
1 000 Kč
67
15 500 Kč
12 250 Kč
73.81%
33.24%
207
0
500 Kč
22
15 000 Kč
135 370 Kč
68.42%
28.83%
0
4
1 000 Kč
30
14 500 Kč
14 650 Kč
72.73%
22.54%
0
2
700 Kč
39
14 000 Kč
346 150 Kč
37.50%
6.60%
18
9
1 000 Kč
9
13 000 Kč
159 870 Kč
66.67%
31.06%
0
0
500 Kč
10
12 500 Kč
12 720 Kč
100.00%
106.00%
0
1
2 000 Kč