Celkové statistiky verifikovaných servisů

V tabulce níže najdete přehled všech našich servisů i s jejich celkovou bilancí. Nejdůležitějším měřítkem kvality je náš SportBreak Ranking, který vyhodnocuje a porovnává faktory jako zhodnocení, počet tipů nebo ziskové sázky. Další statistiky jako průměrný kurz nebo nejčastěji sázené sporty jsou k dispozici po rozkliknutí názvu servisu.

1 214 035 Kč Profit celkově
10.43% Zhodnocení
3353 SB Ranking
487 450 Kč Profit celkově
23.22% Zhodnocení
1751 SB Ranking
798 080 Kč Profit celkově
10.58% Zhodnocení
1287 SB Ranking
713 895 Kč Profit celkově
6.58% Zhodnocení
1167 SB Ranking
362 015 Kč Profit celkově
4.88% Zhodnocení
987 SB Ranking
154 065 Kč Profit celkově
37.62% Zhodnocení
902 SB Ranking
114 335 Kč Profit celkově
10.38% Zhodnocení
866 SB Ranking
387 655 Kč Profit celkově
11.01% Zhodnocení
756 SB Ranking
415 825 Kč Profit celkově
6.59% Zhodnocení
585 SB Ranking
288 445 Kč Profit celkově
6.94% Zhodnocení
577 SB Ranking
323 350 Kč Profit celkově
6.28% Zhodnocení
403 SB Ranking
213 325 Kč Profit celkově
15.19% Zhodnocení
382 SB Ranking
51 360 Kč Profit celkově
15.66% Zhodnocení
364 SB Ranking
66 965 Kč Profit celkově
6.52% Zhodnocení
302 SB Ranking
54 925 Kč Profit celkově
43.94% Zhodnocení
261 SB Ranking
3926
395 Kč
1 214 035 Kč
60.68%
10.43%
3353
1
1 250 Kč
758
-1 480 Kč
487 450 Kč
53.46%
23.22%
1751
4
1 500 Kč
1811
-21 875 Kč
798 080 Kč
49.49%
10.58%
1287
4
925 Kč
2591
54 700 Kč
713 895 Kč
56.03%
6.58%
1167
1
1 000 Kč
3005
16 665 Kč
362 015 Kč
58.25%
4.88%
987
2
475 Kč
132
85 990 Kč
154 065 Kč
70.23%
37.62%
902
1
1 500 Kč
1089
-9 295 Kč
114 335 Kč
57.10%
10.38%
866
8
750 Kč
1120
18 080 Kč
387 655 Kč
43.79%
11.01%
756
0
750 Kč
1289
13 525 Kč
415 825 Kč
56.89%
6.59%
585
9
1 250 Kč
1180
9 265 Kč
288 445 Kč
57.81%
6.94%
577
1
1 250 Kč
1030
-5 000 Kč
323 350 Kč
51.62%
6.28%
403
0
1 000 Kč
284
59 850 Kč
213 325 Kč
58.21%
15.19%
382
2
1 250 Kč
281
2 110 Kč
51 360 Kč
53.62%
15.66%
364
1
800 Kč
642
11 240 Kč
66 965 Kč
59.91%
6.52%
302
1
500 Kč
29
27 775 Kč
54 925 Kč
68.00%
43.94%
261
2
1 500 Kč

Statistiky servisů za 02/24

V této sekci najdete přehled nejlepších servisů aktuálního měsíce. Můžete si tak snadno dohledat, kdo má zrovna formu a koho se vyplatí sledovat. Před koupí servisu se ale vždy vyplatí podívat se i na jeho celkové statistiky v tabulce výše. V sázení jde hlavně o dlouhodobý úspěch.

154 065 Kč Profit celkově
42.11% Zhodnocení 02/24
424.43 SB Ranking 02/24
-180 695 Kč Profit celkově
28.37% Zhodnocení 02/24
175.17 SB Ranking 02/24
713 895 Kč Profit celkově
16.00% Zhodnocení 02/24
120.93 SB Ranking 02/24
213 325 Kč Profit celkově
13.82% Zhodnocení 02/24
103.6 SB Ranking 02/24
55 800 Kč Profit celkově
31.48% Zhodnocení 02/24
181.84 SB Ranking 02/24
83 035 Kč Profit celkově
38.97% Zhodnocení 02/24
0 SB Ranking 02/24
86 890 Kč Profit celkově
34.35% Zhodnocení 02/24
169.08 SB Ranking 02/24
33 750 Kč Profit celkově
9.64% Zhodnocení 02/24
43.51 SB Ranking 02/24
-81 310 Kč Profit celkově
14.43% Zhodnocení 02/24
38.84 SB Ranking 02/24
288 445 Kč Profit celkově
25.87% Zhodnocení 02/24
74.57 SB Ranking 02/24
30 725 Kč Profit celkově
14.21% Zhodnocení 02/24
37.17 SB Ranking 02/24
-3 750 Kč Profit celkově
38.75% Zhodnocení 02/24
0 SB Ranking 02/24
17 675 Kč Profit celkově
30.55% Zhodnocení 02/24
0 SB Ranking 02/24
-59 840 Kč Profit celkově
58.86% Zhodnocení 02/24
0 SB Ranking 02/24
9 690 Kč Profit celkově
50.64% Zhodnocení 02/24
0 SB Ranking 02/24
63
85 500 Kč
154 065 Kč
70.00%
42.11%
424
1
1 500 Kč
79
76 500 Kč
-180 695 Kč
67.39%
28.37%
175
19
500 Kč
87
69 000 Kč
713 895 Kč
67.06%
16.00%
120
1
1 000 Kč
89
60 000 Kč
213 325 Kč
61.63%
13.82%
103
2
1 250 Kč
35
52 000 Kč
55 800 Kč
74.19%
31.48%
181
2
750 Kč
Stát STS
48
45 500 Kč
83 035 Kč
37.50%
38.97%
0
0
500 Kč
39
37 000 Kč
86 890 Kč
60.71%
34.35%
169
4
1 000 Kč
80
34 000 Kč
33 750 Kč
48.53%
9.64%
43
0
750 Kč
108
32 000 Kč
-81 310 Kč
50.00%
14.43%
38
2
625 Kč
36
27 500 Kč
288 445 Kč
76.00%
25.87%
74
1
1 250 Kč
37
23 500 Kč
30 725 Kč
45.16%
14.21%
37
4
750 Kč
12
23 500 Kč
-3 750 Kč
66.67%
38.75%
0
0
750 Kč
18
21 500 Kč
17 675 Kč
55.56%
30.55%
0
0
575 Kč
9
20 500 Kč
-59 840 Kč
57.14%
58.86%
0
2
1 000 Kč
22
20 500 Kč
9 690 Kč
60.00%
50.64%
0
0
600 Kč